Privacybeleid Bloemengoed

V.O.F. Hairstudio ‘Salon Katrien’, gevestigd te Moerhuizestraat 46a, 9990 Maldegem, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Moerhuizestraat 46a
9990 Maldegem
https://www.salonkatrien.be
+32 50 71 46 77

Katrien De Brabander is de zaakvoerdster en Functionaris Gegevensbescherming van Bloemengoed. Zij is te bereiken via info@salonkatrien.be

Persoonsgegevens die verwerkt worden

V.O.F. Hairstudio ‘Salon Katrien’ verwerkt Jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en omdat je deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor -en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Gegevens over uw activiteiten op onze website

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die verwerkt worden

Deze website en dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via email, dan verwijderen wij deze informatie.
Met welk doel en op basis van welke grondslag persoonsgegevens verwerkt worden

V.O.F. Hairstudio ‘Salon Katrien’ verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Jou te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Delen van persoonsgegevens met derden

V.O.F. Hairstudio ‘Salon Katrien’ verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die gebruikt worden

V.O.F. Hairstudio ‘Salon Katrien’ gebruikt enkel noodzakelijke of functionele cookies of vergelijkbare technieken. Wij vermijden het gebruik van Tracking Cookies. Onze website maakt momenteel geen gebruik van Google Analytics. Eventuele cookies van derden kunnen uitgeschakeld worden.
Lees ons cookiebeleid.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jou eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Bloemengoed en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jouw genoemde organisatie, te sturen.

Je kan een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@salonkatrien.be.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie jouw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Rijksregisternummer (RRN) zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

V.O.F. Hairstudio ‘Salon Katrien’ wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de Belgische gegevensbeschermingsautoriteit of via de Vlaamse Toezichtscommissie voor de verwerking van persoonsgegevens (contact@toezichtcommissie.be)

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

V.O.F. Hairstudio ‘Salon Katrien’ neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@salonkatrien.be.